|

Physicochemical Properties of Mixture Diesel Biofuels with Vegetable Oil Additives and their Flammability

Authors: Markov V.A. , Chainov N.D., Loboda S.S. Published: 01.08.2018
Published in issue: #4(79)/2018  
DOI: 10.18698/1812-3368-2018-4-115-128

 
Category: Chemistry | Chapter: Bioorganic Chemistry  
Keywords: internal combustion engine, diesel engine, petroleum diesel fuel, vegetable oil, rapeseed oil, sunflower oil, mixture biofuel, flammability

The article focuses on types of biofuels and ways of using them in internal combustion engines. The study shows that for diesel engines the most promising is the use of biofuels obtained from vegetable oils. In agriculture, the use of mixture diesel biofuels is economically feasible. The analysis of physicochemical properties of vegetable oils and their mixtures with diesel fuel is carried out. The flammability of petroleum diesel fuel, rapeseed oil and sunflower oil in the combustion chamber of a diesel engine is studied. Findings of the research show that the flammability of mixture diesel biofuels with small additives of vegetable oils (up to 10 %) practically does not differ from the flammability of petroleum diesel fuels. However, the use of these fuels leads to a reduction in the smokiness of the exhaust gases by 13...17 % and a decrease in the emission of nitrogen oxides by 2...3 %

References

[1] Aleksandrov A.A., Arkharov I.A. Motornye topliva. Sovremennye aspekty bezopasnogo khraneniya i realizatsii v gorodakh-megapolisakh [Engine fuels. Modern aspects of safe storage and sales in metropolitan cities]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2011. 352 p.

[2] Markov V.A., Devyanin S.N., Zykov S.A., Gaydar S.M. Biotopliva dlya dvigateley vnutrennego sgoraniya [Biofuel for combustion engines]. Moscow, NITs Inzhener Publ., 2016. 292 p.

[3] Vasilyev I.P. Vliyanie topliv rastitelnogo proiskhozhdeniya na ekologicheskie i ekonomicheskie pokazateli dizelya. Lugansk, Vostochnoukrainskiy natsionalny unversitet im. V. Dalya Publ., 2009. 240 p.

[4] Paronyan V.Kh. Tekhnologiya zhirov i zhirozameniteley [Technology of fats and fat substitutes]. Moscow, DeLi print Publ., 2006. 760 p.

[5] Ershov Yu.A., Zaytsev N.I. Osnovy biokhimiyi dlya inzhenerov [Biochemistry fundamentals for engineers]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2010. 359 p.

[6] Markov V.A., Nagornov S.A., Devyanin S.N. Composition and heat of combustion of biofuels produced from vegetable oils. Vestn. Mosk. Gos. Tekh. Univ. im. N.E. Baumana, Estestv. Nauki [Herald of the Bauman Moscow State Tech. Univ., Nat. Sci.], 2012, no. 2, pp. 65−80 (in Russ.).

[7] Markov V.A., Devyanin S.N., Semenov V.G., Shakhov A.V., Bagrov V.V. Ispolzovanie rastitelnykh masel i topliv na ikh osnove v dizelnykh dvigatelyakh [Using vegetable oil and fuel based on it in diesel engines]. Moscow, NITs Inzhener Publ., 2011. 536 p.

[8] Markov V.A., Kozlov S.I. Topliva i toplivopodacha mnogotoplivnykh i gazodizelnykh dvigateley [Fuels and fuel supply in multifuel and gas-diesel engines]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2000. 296 p.

[9] Lotko V., Lukanin V.N., Khachiyan A.S. Primenenie alternativnykh topliv v dvigatelyakh vnutrennego sgoraniya [Using alternative fuels in combustion engine]. Moscow, MADI (TU) Publ., 2000. 311 p.

[10] Kavtaradze R.Z. Teoriya porshnevykh dvigateley. Spetsialnye glavy [Theory of piston engines. Special chapters]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2016. 589 p.

[11] Lotko W., Longwic R., Swat M. The effect of rape oil — diesel oil mixture composition on particulate matter emission level in diesel engine. SAE Technical Paper, 2001, art. 2001-01-3388. DOI: 10.4271/2001-01-3388

[12] Hashimoto M., Dan T., Asano I., Arakawa T. Combustion of the rape-seed oil in a diesel engine. SAE Technical Paper, 2002, art. 2002-01-0867. DOI: 10.4271/2002-01-0867

[13] Karaosmanoglu F., Kurt G., Ozaktas T. Direct use of sunflower oil as a compression-ignition engine fuel. Energy Sources, 2000, vol. 22, no. 7, pp. 659−672. DOI: 10.1080/00908310050045618

[14] Markov V.A., Korshunov D.A., Devyanin S.N., Drobyshev O.V. Improving quality of diesel mixture formation while working on rape oil. Bezopasnost v tekhnosfere [Safety in Technosphere], 2007, no. 5, pp. 26−29 (in Russ.).